Idéhistoria

An Idea Can Change Your Life

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen, vilka föreställningar de har om historien och samtiden och vilka förhoppningar de har inför framtiden. Nästan alla de tankar och föreställningar som omger oss har idéhistoriska rötter. Man skulle kunna kalla idéhistoria för kreativitetens historia, eftersom den handlar om alla de idéer som skapat vår värld, eller åtminstone vår bild av världen.

KONTAKT

Prefekt
Inga Sanner
Rum 304
Tel. 08-16 34 05
E-post: inga.sanner@idehist.su.se

Studierektor
Thord Silverbark
Rum: 456
Tel: 08-16 49 28
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se

Studievägledare
Kristina Nordström
Rum: 209
Tel: 08-16 43 71
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid: onsdagar 13.00-14.00

Studentexpedition
Polly Hsu
Rum 327
Tel: 08-16 37 83
E-post: polly.hsu@idehist.su.se

Besökstid exp: mån-tors kl. 9.30-11.30, samt 13.00-14.00